News

Monthly Archives


You are currently viewing all posts published on February 2015

DELTA og Metrobyggeriet

DELTA har gennem det sidste halve år gennemført en kontrol af Metroselskabets entreprenørs metoder til at fastlægge støjbelastningen ved byggeriets naboer. DELTA’s rolle er ...

Read more

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!