News

DELTA og Metrobyggeriet

DELTA har gennem det sidste halve år gennemført en kontrol af Metroselskabets entreprenørs metoder til at fastlægge støjbelastningen ved byggeriets naboer. DELTA’s rolle er at sikre, at støjmålingerne fungerer efter hensigten, og at naboerne dermed modtager den korrekte kompensation for generne.

I juli 2014 indførtes den såkaldte ’nabopakke’ i forbindelse med byggeriet af den kommende Cityring i København og den betød, at beboere er berettiget til erstatning, når støjen fra metrobyggepladserne overstiger grænseværdierne, der er gældende omkring de enkelte byggepladser om aftenen og om natten.
”For at kontrollere støjmålingerne tog vi derfor rundt på samtlige byggepladser sammen med repræsentanter fra de øvrige parter,” siger DELTA’s projektleder, Senior Specialist Claus Backalarz.

DELTA foretog en række filmoptagelser af byggepladserne fra alle lydmålerplaceringerne, og der blev taget billeder af lydmålerne og af byggepladserne, ligesom der for hver lydmåler blev taget noter om lydmålernes placering som højde over terræn, monteringsprincip og eventuelt særlige forhold.
Entreprenøren CMT (Copenhagen Metro Team) blev besøgt for at se hvordan databehandlingen blev foretaget og DELTA foretog egne målinger til sammenligning.

I juni 2014 afholdt Transportministeriet et borgermøde i København, hvor ca. 20 naboer deltog. DELTA var til stede ved mødet som en uafhængig part, der kunne besvare spørgsmål og kommentere forslag fra de fremmødte.

Resultaterne af DELTA’s undersøgelse har hidtil vist, at CMT’s målesystem overordnet giver et retvisende billede af støjen. DELTA’s overvejende konklusion er således, at det ikke har været nødvendigt med større justeringer bortset fra at placeringen af nogle af de mange målemikrofoner kunne forbedres ved bl.a. at justere afstanden til reflekterede flader og ved at opsætte ekstra lydmålere ved nogle af byggepladserne.
Endvidere lød DELTA’s anbefalinger på, at der skulle indføres nye kontrolprocedurer. På den måde ville man nemlig kunne sikre, at systemet løbende bliver kontrolleret, samt at efterbehandlingen af data altid forløber korrekt.
Desuden har DELTA anbefalet, at der indførtes logbøger over målepositionernes historik, herunder en entydig identifikation af lydmålernes placeringer og registreringer af udfald som følge af tekniske problemer.

 

Kunde: Transportministeriet / Metroselskabet

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!