News

Det fremtidige støjdirektiv bliver set efter i sømmene

Miljøstyrelsen skal inden nytår 2015/2016 kommentere det fremtidige støjdirektiv, som EU-kommissionen har fået udarbejdet og sendt til kommentering hos de ansvarlige myndigheder i EU-landene.

Direktivet fastlægger, hvilke metoder der skal benyttes til strategisk støjkortlægning fra 2018 og frem, og Miljøstyrelsen får hjælp af DELTA til den tekniske korrekturlæsning af direktivet. Beregningsmetoderne i det nye støjdirektiv kaldes CNOSSOS-EU (Common Noise Assessment Methods in Europe) og indebærer således et skifte fra de hidtil benyttede metoder i Danmark, når det drejer sig om strategisk kortlægning.
Direktivet omhandler metoder til beregning af vejstøj, jernbanestøj, industristøj og flystøj til kortlægning af støjen i de største byer og fra de største trafikanlæg i Danmark.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!