Certificering

DELTA Akustik certificerer personer til at udføre ”Miljømålinger”. Desuden medvirker vi til CE-mærkning af maskiner og byggevarer

DELTA Akustik har i kraft af sin mangeårige stærke position opnået en del tillidshverv i branchen. Siden 1977 har vi som de eneste kunnet certificere personer til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj” og nu også ”Miljømåling – trafikstøj”. Certificeringen er et ”kørekort”, vi kan udstede til en person efter en grundig gennemgang af personens kvalifikationer. Dermed har personen et bevis på at vedkommende er kvalificeret til

at udføre støjmålinger og -beregninger, der har den fornødne kvalitet til at kunne indgå som beslutningsgrundlag for en kommunes eller en anden myndigheds afgørelser. DELTA’s certificeringsordning og -proces er akkrediteret – og dermed tredjepartsbedømt – af DANAK.

Miljøstyrelsen har udpeget DELTA som ”Notificeret” (Notified Body), hvad angår målinger, som indgår i en CE-mærkning efter maskinstøjdirektivet. Tilsvarende har DANAK Notificeret DELTA til lydmålinger i henhold til Byggevaredirektivet.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!