CE-mærkning af byggevarer

DELTA er Notified Body – dvs. udpeget af DANAK som notificeret organ i henhold til Byggevareforordningen.

Alle de byggevarer, der bringes på markedet, og for hvilke der er udarbejdet en harmoniseret standard, skal CE-mærkes.

I Danmark er byggevareforordningen implementeret gennem Energistyrelsens Ikrafttrædelsesbekendtgørelse nr. 688 af 17. juni 2013 om “Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer”.

DELTA kan som akkrediteret prøvningslaboratorium og notificeret organ udføre 3. parts kontrol i form af typeprøvning af byggevarers bygningsakustiske egenskaber/ydeevne til brug for ydeevnedeklarationen for byggevaren.

DELTA er notificeret til bygningsakustiske laboratoriemålinger af lydisolation og/eller lydabsorption relateret til de harmoniserede produktstandarder for ruder, vinduer, ovenlys og trafikstøjskærme.

Som notificeret organ kan DELTA udføre de fornødne lydmålinger og udarbejde dokumentation i form af en akkrediteret testrapport.

DELTA guider gerne producenten eller importøren videre i systemet, hvis det er nødvendigt som en del af CE-mærkningen af en byggevare.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!