CE-mærkning af maskiner

DELTA er bemyndiget af Miljøstyrelsen til overenstemmelsesvurderinger efter “Maskinstøjsdirektivet” og den tilhørende “Maskinstøjsbekendtgørelse”

En ny maskine, som er omfattet af “Maskinstøjsdirektivet”, må ikke markedsføres eller tages i brug inden for EU uden at der er udarbejdet en støjdeklaration og CE-mærkning.
“Maskinstøjsdirektivet” omfatter en lang række maskiner til udendørs brug – lige fra plæneklippere til tårnkraver, dozere og gummihjulslæssere.

For nogle typer af maskiner er der egentlige støjkrav, for andre er der blot krav om CE-mærkning.

Som notificeret (Notified Body) kan DELTA udføre de fornødne støjmålinger og den fornødne dokumentation, hvis maskinen overholder støjgrænserne. Herefter udarbejdes en overensstemmelsesattest, der dokumenterer, at målingerne er udført forskriftsmæssigt, og at eventuelle støjgrænser er overholdt.

Overensstemmelsesattesten er en del af CE-mærkningen, og DELTA guider producenten eller importøren videre i systemet, hvis der er brug for det.

“Maskinstøjsdirektivets” krav afhænger af maskinens type og anvendelse. Maskiner omfattet af dette direktiv fremgår af Maskinstøjsbekendtgørelsen og senere ændringer.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!