Miljømåling – ekstern støj

DELTA certificerer personer til “Miljømåling – ekstern støj” og “Miljømåling – trafikstøj” efter Miljøstyrelsens godkendelsesordning

DELTA’s certificeringsordning er akkrediteret af DANAK (akkrediteringsnummer 3003) i henhold til ISO-17024. Ordningen er upartisk, idet certificeringspersonalet inden for en toårs periode ikke må have været involveret i den konkrete sag. Personoplysninger behandles fortroligt og udleveres ikke til tredjepart.

Ordningens omfang

DELTA certificerer personer i henhold til “Bekendtgørelse nr. 523 af 1. maj 2019” (”Kvalitetsbekendtgørelsen”) og kan certificere personer til udførelse af “Miljømåling – ekstern støj”/”Miljømåling – trafikstøj” inden for ekstern industristøj, trafikstøj (vej & jernbane), eksterne vibrationer samt kildestyrke af håndvåben.

Betingelser for Certificering

Personcertificeringen kræver, at ansøgeren er uddannet til – og har arbejdet med – ekstern støj og i øvrigt opfylder betingelserne beskrevet i:

  • Kvalitetsbekendtgørelsens bilag 4
  • Retningslinje RL20/96: Kvalitetskrav til “Miljømåling – ekstern støj”/”Miljømåling – trafikstøj” som kan downloades på www.referencelaboratoriet.dk.
  • Certificerede personer skal være tilknyttet et af Miljøstyrelsen godkendt laboratorium.

Ansøgning om godkendelse af laboratorier behandles af

Referencelaboratoriet, men kan downloades nedenfor og kan indsendes sammen med ansøgning om certificering.

Ansøgning om certificering

Ansøgningsskema kan downloades nedenfor

Suspendering

Ordningen kan suspendere, tilbagetrække eller indskrænke certifikater i henhold til kvalitetsproceduren DQP-240.08, som kan downloades nedenfor.

Certifikater

Der udstedes certifikater af 3 års varighed, og DELTA kontrollerer løbende, at de certificerede opfylder betingelserne for at opretholde certifikatet.

Certificerede

Listen over godkendte laboratorier kan ses på Referencelaboratoriets side Godkendte laboratorier.

Anker og klager

Anker og klager kan fremsættes som beskrevet i DQP-240.10, som kan downloades nedenfor

Seneste ændringer

Maj 2019: Ny Kvalitetsbekendtgørelse, 523/2019  fra Miljø- og Fødevareministeriet, se ovenfor.

Certificeringsomkostning

Årsgebyr for certificering er pr. januar 2019: DKK 14.646

Spørgsmål og henvendelser rettes til certif@force.dk.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!