Byggeri

DELTA er førende, når det gælder målinger af byggematerialers lydmæssige egenskaber

Støj- og lydmæssigt set dækker byggeri over flere forskellige discipliner.

Vi tester og dokumenteret dine byggematerialer i et lydlaboratorium og i det færdige byggeri undersøger vi, om en bygningsdel overholder de opstillede krav.

VI kan også hjælpe med en lydmæssig korrekt projektering af dit byggeprojekt.

Har du behov for at dokumentere støjen på en byggeplads eller foretage overvågning af støj- eller vibrationsniveauet hjælper vi også gerne med det

Rådgivning

Byggematerialer

Laboratoriemålinger:
Lydisolation – Lydabsorption
Trinlyddæmpning

Lyd i bygninger

Lydisolation og lydforhold
Støj fra installationer
Lyd- og støjmæssig projektering

Byggepladsstøj

Kontrol af støjniveau
Støjdæmpning
Støj & vibrationsovervågning

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!