Energi

DELTA har en lang tradition for samarbejde med virksomheder i energisektoren

Skal du have godkendt opstillingen af en varmepumpe, en transformerstation, en vindmølle eller et kraftværk, kan DELTA beregne de støjmæssige konsekvenser for projektet før anlægget bygges og udarbejde akkrediterede rapporter til brug for myndighedernes behandling af projektet.

Uafhængig rådgivning

Dokumentationen kan fx indgå i lokalplaner i form af VVM-redegørelser.

Hvis virksomheden støjer for meget, kan DELTA bistå med forslag til støjdæmpning og udarbejde handlingsplaner for overholdelse af støjgrænserne.

Rådgivning

Vindmøller

Støjmåling og -beregning
Typegodkendelse
VVM  og støjkortlægning

Kraftværker

Støjmåling og -beregning
Miljøgodkendelse
Støjdæmpning

Offshore

Vindmølleparker
Støjkonsekvenser
Støjdæmpning

Cases

Indhold09_440x240px

Vindmøllestøj

Støjer vindmøller mere ved andre vindhastigheder end 6 og 8 meter/sekund?

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!