Fritid/kultur

DELTA hjælper bygherrer, som vil anlægge kultur- eller fritidsanlæg, med at sikre, at støjen hos naboerne minimeres

Vil du opføre en legeplads, en skole eller en forlystelsespark, kan DELTA beregne de støjmæssige konsekvenser før projektet sættes i gang. Dokumentationen kan fx indgå i lokalplaner i form af VVM-redegørelser.

Uafhængig rådgivning

Hvis støjen fra institutionen generer naboerne, kan DELTA bistå med praktiske forslag til støjdæmpning og vi kan beregne effekten af støjskærme.

Rådgivning

Motorsport

Miljøgodkendelse
Støjkortlægning
Støjdæmpning

Skydebaner

Miljøgodkendelse
Støjkortlægning
Støjdæmpning

Forlystelser

Forlystelsesparker
Værtshuse og spillesteder
Støjdæmpning

Kulturbygninger

Lydregulering
Lydisolering
Projektering

Nabostøj

Boliger
Lydisolation
Bygningsreglement

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!