Industri

DELTA har en vision om at medvirke til at gøre Danmark til det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling. Vi arbejder tæt sammen med industrien med test, udvikling og dokumentation

Skal du have godkendt et byggeprojekt eller et anlægsarbejde, kan DELTA beregne de støjmæssige konsekvenser for projektet til brug for VVM-redegørelser, myndighedsgodkendelse og lignende.

Akkrediterede rapporter

Skal du dokumentere støjen fra et produkt eller en fra udvidelse af virksomheden, kan DELTA udføre akkrediteret rapporter til brug for myndighedsbehandlingen. Hvis virksomheden støjer for meget kan DELTA bistå med rådgivning om støjdæmpning og udarbejde handlingsplaner for overholdelse af støjgrænserne.

Rådgivning

Virksomheder

Miljøgodkendelse
Støjkortlægning
Støjdæmpning

Energiforsyning

Kraftværker
Vindmøller
Offshore anlæg

CE Mærkning

Maskiner til udendørs brug
Byggevarer

Arbejdsplads

Støjbelastning
Støjdæmpning
Lydregulering

Byggeplads

Støjplanlægning
Støjmåling og -beregning
Støjdæmpning

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!