Transport

DELTA har en lang tradition for at arbejde med transportstøj og -vibrationer

Støjkortlægning

Vi måler og beregner støj fra veje, jernbaner, flytrafik, skibe i havn og hurtigfærger mv. Det kan være i forbindelse med VVM-analyser eller lignende støjkortlægninger, og vi udarbejdet støjkort til formidling af støjens udbredelse i landskabet.

Vibrationer

Vi har opbygget et værktøj til beregning af vibrationer, så vi i mange situationer kan vurdere konsekvenserne af vibrationer fra forskellige typer af kilder.

Krav fra myndigheder

Vores rådgivning er også relevant for myndigheder eller beslutningstagere, der ønsker en undersøgelse af, om et areal, der grænser op til færdselsårer, kan udnyttes til boliger, erhverv eller lignende formål. Vi undersøger om de vejledende støj- og vibrationsgrænser kan overholdes i det færdige byggeri inden der graves løs.

Auralisering

DELTA kan tilbyde at auralisere støjen – dvs. vi udarbejder lydfiler, der nøjagtigt gengiver, hvordan en fremtidig støjkilde vil lyde i et givent landskab. For eksempel kan vi auralisere, hvordan en planlagt vej kommer til at lyde ved en af naboerne. Og vi kan også auralisere virkningen af støjskærme eller andre støjreducerende tiltag som fx. asfaltbelægningens indflydelse.

Rådgivning

Veje

Beregning af vejstøj
Støjkortlægning
VVM for veje

Baner/Metro

Kortlægning af togstøj
Støjkortlægning og VVM
Målinger af togstøj

Fly

Støjberegninger og kortlægning
Målinger af flystøj og terminalstøj
VVM-analyser af støjforhold

Havne

Støj ved boliger i havneområder
Støjkortlægning og VVM
Støjdæmpning af skibe i havn

Fartøjer

Hurtigfærger – målinger og beregninger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer

Auralisering

Hvis du vil høre hvordan en planlagt vej eller bane kommer til at lyde inden den bygges

Cases

Indhold10_440x240px

Auralisering af vejstøj

DELTA gennemfører et udviklingsprogram for Vejdirektoratet om auralisering af vejstøj

Indhold16_440x240px

Ringsted-Femern Banens støj

DELTA har medvirket til kortlægge støj og vibrationer fra den fremtidige Ringsted-Femern Bane.

Indhold15_440x240px

Swedavias lufthavne

Lufthavne og flyproducenter har en fælles interesse i at begrænse støjen fra flytrafikken.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!