Om os

Siden 1941 har vi hjulpet med at holde styr på støj og lydforhold.

DELTA’s akustikere er et engageret team med tradition for kvalitet og faglig stolthed i de opgaver, vi løser for vores kunder. Vi tilbyder rådgivning inden for akustik og støj i det interne og eksterne miljø, i forbindelse med trafikanlæg, boliger, arbejdspladser, offentlige samlingssteder, lydstudier, koncertsale mv. og desuden udredningsopgaver for myndigheder og virksomheder.

Vi rådgiver om dæmpning af støj og vibrationer og om lydregulering efter Bygningsreglementets krav, og vi dokumenterer målinger og beregninger til brug for myndighedsgodkendelser.

Vi er akkrediteret af DANAK blandt andet til at udføre målinger og beregninger af ekstern støj og vibrationer, bygningsakustiske målinger i laboratoriet og felten.

DELTA Akustik er desuden akkrediteret af DANAK til at certificere personer til at udføre ”Miljømåling – ekstern støj” / “Miljømåling – trafikstøj” og er udpeget af Miljøstyrelsen som Notified Body i forbindelse med CE-mærkning efter Byggevaredirektivet og Maskinstøjdirektivet.

I det daglige arbejder vi typisk med rådgivningsopgaver som:

  • Støjmålinger og støjberegninger
  • Kortlægninger af trafikstøj og virksomheder
  • Bygningsakustiske laboratoriemålinger
  • Lydregulering og lydmæssig indretning af rum og landskaber.

DELTA-a-part-of-FORCE-Technology

DELTA er en selvejende højteknologisk virksomhed, der stiller viden til rådighed for alle. Som vores kunders strategiske partner sikrer vi optimal anvendelse af avanceret teknologi. Vi udvikler, tester, certificerer og rådgiver i alle faser af vores kunders produktudvikling. Vi har været teknologiens stifindere siden 1941, og det er vores vision, at Danmark skal være det bedste sted at udføre højteknologisk produktudvikling.

Besøg DELTA’s corporate site

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!