Trommelyde på skoleborde

Faktisk viste målingen med bankemaskinen en forskel i det A-vægtede lydtrykniveau på 18 dB mellem den bedste og den dårligste bordplade. Det A-vægtede lydtrykniveau er en størrelse, som modsvarer den måde, det menneskelige øre opfatter lyd på. En reduktion af et støjniveau med ca. 10 dB vil normalt opleves som en halvering af støjen”, siger Henrik S. Olesen fra DELTA.

FurnX A/S er underleverandør til møbelfirmaet Højer Møbler A/S og producerer bl.a. elevborde til brug i undervisningslokaler. Bordene leveres med forskellige typer af bordplader, som ud fra en subjektiv vurdering har forskellige lydmæssig støjudstråling. Støjudstrålingen opstår, når en hård genstand lægges eller tabes på bordet. FurnX bad DELTA verificere forskellene på støjudstrålingen fra fire forskellige af deres bordplader ved at udføre en objektiv måling af støjudstrålingen. DELTA brugte to målemetoder og resultaterne viste en signifikant forskel i støjudstrålingen fra de forskellige bordpladetyper.

Uddannelsesmiljøer som skoler og børneinstitutioner er støjbelastede miljøer. Derfor har FurnX udviklet bordplader til elevborde, der kan bidrage med at nedbringe støjen i klasselokalerne. Rent subjektivt kunne FurnX høre, at der var forskel på lyden, når man trommede på de forskellige bordpladetyper, men de manglede en objektive måling til at verificere det. Da der ikke findes nogen standardiseret metode til metode til måling af trommelyde på bordoverflader, valgte DELTA at benytte to forskellige metoder: en med bankemaskine og en specialudviklet metode med faldlod.

Den objektive måling af støjudstrålingen kan FurnX og Højer Møbler bruge som underbyggende bevis for, at deres bordplader kan være med til at mindske støj i klasselokaler. Det har stor betydning, at skolerne vælger den rigtige bordplade, så der ikke skal bruges ekstra ressourcer i klasselokalerne på at dæmpe støjen i undervisningen.
Den støj, som fremkommer i et rum, når fx en hård genstand kastes eller falder ned på en bordplade, kaldes også ”trommelyd”. Denne betegnelse bruges normalt, når det handler om den støj, der opstår, når man går på et gulv. Til måling af trommelyd fra gulve benyttes en standardiseret bankemaskine.

Der findes ingen standardiseret metode til måling af trommelyd på bordoverflader. DELTA valgte derfor at bruge to målemetoder til trommelydmålingen på de fire forskellige bordpladetyper: én med den standardiserede bankemaskine og én til lejligheden udviklet metode med et faldlod.

Målingerne blev udført i et akustisk dæmpet rum med målemikrofonerne placeret 1 m fra bordet. Begge målemetoder viste signifikante forskelle på støjudstrålingen for de fire bordplader.

Kunde: FurnX

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!