DELTA’s akkreditering

DELTA’s akustikydelser er akkrediteret af DANAK.

Når vi som virksomhed lever op til kravene for at være akkrediteret, kan både andre virksomheder, myndigheder og kunder have større tillid til, at kvaliteten fra vores side bliver som forventet.

Akkrediteringen sætter fokus på DELTA’s organisation og kvalitetssystem med tilhørende procedurer, men omfatter også de tekniske forhold og efterprøver, at det udstyr, vi anvender, er kalibreret og egnet til opgaverne, at måleresultaterne er pålidelige og korrekt registrerede, og at der er styr på sporbarhed af måleinstrumenter, testede materialer og måleresultater.

DELTA Akustik har akkreditering nr. 100: Akustisk prøvning i følgende områder:

Bygnings- og rumakustik

Elektroakustik

Støj fra enkeltkilder

Ekstern støj

Støj fra arbejdspladser

Støj fra flypladser

Hånd-arm vibrationer og helkropsvibrationer

Vi udfører ”Miljømåling – ekstern støj” og “Miljømåling – trafikstøj” og er på Miljøstyrelsens liste over ”godkendte støjlaboratorier”.

Læs mere om DANAK og akkreditering

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!