GTS

DELTA – a part of FORCE Technology er et af Danmarks 7 GTS-institutter

GTS betyder Godkendt Teknologisk Service. GTS-institutterne er selvejende virksomheder eller organisationer med et almennyttigt formål – fri af politiske og økonomiske interesser.

DELTA samarbejder som GTS med dansk industri og erhvervsliv, de bedste danske og internationale universiteter – og kapaciteter – og har samtidig nogle af verdens dygtigste specialister ansat.

Samlet set kaldes de ni GTS-institutter for GTS-nettet. GTS-nettet har to overordnede opgaver: At skabe innovation og udvikling blandt de danske virksomheder samt udvikle og vedligeholde dansk teknologisk infrastruktur.

Et GTS-institut bliver godkendt af Uddannelses- og Forskningsministeriet. For at kunne blive godkendt er det en forudsætning, at det er en almennyttig virksomhed som:

Arbejder indenfor et område af stor betydning for dansk erhvervsliv
Har et højt fagligt niveau
Er uafhængige af politiske og økonomiske interesser
Har et stabilt økonomisk og organisatorisk grundlag

Læs mere om GTS.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!