Hvem er vi?

Claus Backalarz
Senior Specialist

Læs mere

Claus har mere 25 års erfaring med rådgivning inden for støjberegninger og -målinger herunder en lang række støjkortlægninger fra større industrivirksomheder.

Industristøj

Referencelaboratoriet

Støjkortlægning


Per Finne
Senior Specialist

Læs mere

Per har i mere end 25 år arbejdet med rådgivning inden for støj- og vibrationer og har særlig erfaring med større anlægsprojekter, fx jernbaner.

Herudover chef for certificeringsordningen for ”Miljømålinger”.

Trafikstøj og vibrationer

Chef for Certificeringsordningen

Referencelaboratoriet


Dan Hoffmeyer
Senior Consultant

Læs mere

Dan har mere end 30 års erfaring indenfor bygningsakustik med laboratoriemålinger, rådgivning om lydforhold i bygninger generelt, Bygningsreglementets krav til lydforhold, standardisering, udredninger og lydanvisninger.

Bygnings- og rumakustik

Laboratoriemålinger, byggematerialer

Lydforhold i bygninger


Lars Sommer Søndergaard
Senior Specialist

Læs mere

Lars har siden 2006 arbejdet intenst med vindmøllestøj, bygningsakustiske laboratorie- og feltmålinger og ekstern støj generelt, herunder industrivirksomheder, forlystelsesparker og skydebaner.

Vindmøller (støj, toner, lydudbredelse)

Bygningsakustik (lab.- og felt-målinger)

Ekstern støj


Jens E. Laursen
Senior Specialist

Læs mere

Jens har siden 1986 arbejdet med rådgivning inden for støj fra virksomheder og med kortlægning af trafik- og industristøj. Jens arbejder desuden med mange typer af opgaver inden for bygningsakustik, rumakustik, elektroakustik mv.

Industristøj

Referencelaboratoriet

Støjhandlingsplaner og -kortlægning


Carsten Thomsen
Senior Specialist

Læs mere

Carsten er bachelor i matematik og fysik i USA og opførte universitetets radiostation. Derefter hos Brüel & Kjær i Nærum og efterfølgende hos National Instruments i USA.

Specialeområder er udvikling og brug af digital signalbehandling (DSP) samt software.

Avanceret akustik og vibrationsmålinger
Anvendt DSP
Interdisciplinære opgaver


Torben Holm Pedersen
Senior Technology Specialist

Læs mere

Torben er en af DELTA´s 6 Senior Teknologi Specialister; og har gennem mange år været dybt involveret i psyko-akustik, ekstern støj og genevirkning af støj. Senest har Torben medvirket til etablering af DELTA SenseLab.

Psyko-akustik og lyttetest

Genevirkning af støj

Vindmøller og lavfrekvent støj


Leif Ødegaard
Consultant

Læs mere

Leif har over siden 1981 arbejdet med rådgivning inden for maskinakustik og støjdæmpende foranstaltninger fx lyddæmpere til kraftværker. Herudover støjkortlægning og specifikke løsninger til industrien.

Støjkortlægning

Maskinstøj

Maskinvibrationer


Erik Thysell
Senior Specialist

Læs mere

Erik Thysell har stor erfaring med rådgivning inden for flystøj, industristøj og bygningsakustik.

Flystøj

Bygnings- og rumakustik

Støjkortlægning


Henrik S. Olesen
Senior Consultant

Læs mere

Henrik er en erfaren akustiker som gennem mange år har arbejdet med bygningsakustik, blandt andet laboratoriemålinger af bygningsmaterialer.

Henrik har i mange år deltaget i standardisering inden for bygningsakustik.

Bygningsakustik

Laboratoriemålinger, byggematerialer

Standardisering


Birger Plovsing
Senior Consultant

Læs mere

Birger har gennem mange år været involveret i flystøjberegninger og i opbygning og test af Nord2000 modellen. Birger har et dybt kendskab til teoretiske modeller for lydudbredelse.

Nord2000

Flystøj

Lydudbredelse generelt


Rasmus Stahlfest Holck Skov
Specialist

Læs mere

Rasmus er uddannet civilingeniør i Fysik og Teknologi i 2013 med speciale i Akustik. Rasmus arbejder med laboratoriemålinger og rådgivning om lydforhold i bygninger og har også indgående kendskab til trafikstøj.

Bygnings- og rumakustiske målinger og beregninger
Laboratoriemålinger, byggematerialer
Trafikstøj


Morten Bording Hansen
Specialist

Læs mere

Morten er uddannet elektroingeniør og cand.polyt. i teknologibaseret forretningsudvikling.

Morten beskæftiger sig i DELTA med vindmøllestøj, bygningsakustik (laboratorie- og feltmålinger) og ekstern støj.

Vindmøllestøj
Bygningsakustik
 Ekstern støj


Jens Oddershede
Specialist

Læs mere

Jens er uddannet civilingeniør i signalbehandling med speciale i akustik. Siden 2009 har Jens arbejdet indgående med trafikstøj, særligt dæk- og vejbanestøj.

Trafikstøj
Dæk/vejbane støjmekanismer
Ekstern støj


Christian Weirum Claumarch
Specialist

Læs mere

Christian er uddannet civilingeniør i akustik og audioteknologi i 2018 og har gennem et udvekslingsophold specialiseret sig i vibration. Christian beskæftiger sig med vindmøllestøj, maskinstøj og -vibrationer.

Vindmøllestøj
Maskinstøj
Maskinvibrationer


This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!