Referencelaboratoriet

DELTA har siden 1977 været Miljøstyrelsens Referencelaboratorium på området ekstern støj og vibrationer.

Formålet med Referencelaboratoriet er på Miljøstyrelsens vegne at sikre kvaliteten af laboratoriearbejdet inden for støj og vibrationer i det eksterne miljø.

Referencelaboratoriet beskæftiger sig med metodeudvikling og -afprøvning samt andet relevant udviklingsarbejde på nationalt og internationalt niveau og yder desuden bistand til Miljøstyrelsen, laboratorier og myndigheder efter nærmere aftale.

På den årlige konference “Store Støjdag” informeres og debatteres om aktuelle emner. Konferencens målgruppe er de godkendte støjlaboratorier, sagsbehandlere hos myndigheder (fx kommuner) og andre, som beskæftiger sig med ekstern støj, men konferencen er åben for alle med interesse for støj.

Referencefunktionen udbydes af Miljøstyrelsen med 3-4 års mellemrum og skal medvirke til at sikre kvaliteten af de analyser, målinger m.v., som udføres af de godkendte laboratorier på myndighedernes sagsbehandling.

Referencelaboratoriet beskæftiger sig med:

Administration af godkendelsesordningen, herunder udgivelse af en liste over godkendte laboratorier.

Information og rådgivning af laboratorier og brugere af analyseresultater. Referencelaboratoriet udgiver bl.a. “Orientering fra Referencelaboratoriet” og “Ny Viden” og vedligeholder en liste over vejledninger m.m. på støjområdet samt hjemmesiden “Referencelaboratoriet.dk”.

Afholdelse og analyse af sammenlignende støjmålinger der sikrer, at de godkendte laboratorier måler og beregner på en fyldestgørende måde.

Arbejdet fastsættes af Referencelaboratoriets styringsgruppe. Denne er desuden rådgivende for Miljøstyrelsen med hensyn til godkendelse af laboratorier til “Miljømåling – ekstern støj” og ”Miljømåling – trafikstøj”.

Læs mere på Referencelaboratoriet.dk

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!