Ringsted-Femern Banens støj

  DELTA har medvirket til kortlægge støj og vibrationer fra den fremtidige Ringsted-Femern Bane

  I 2010 startede opgaven med at projektere udbygningen af jernbanen fra Ringsted til den kommende Femern forbindelse til Tyskland. Støj- og vibrationsundersøgelser hertil blev udbudt i en særlig rådgiverpakke, og opgaven omfattede kortlægning af støj og vibrationer til Miljøredegørelsen og VVM. Selve anlægget, som skal udbygges, er den nuværende strækning fra Ringsted til den fremtidige kyst-kyst forbindelse ved Rødby.

  I samme opgave blev der yderligere arbejdet med dele af Øresundsforbindelsens danske landanlæg, som har stor betydning for trafikafviklingen via den faste Femern-forbindelse.

  Opgaven blev tildelt DELTA og Rambøll Danmark i et samarbejde, hvor DELTA blandt andet har varetaget følgende funktioner:

  Opstilling og bearbejdning af trafikdata til brug for støj- og vibrationsberegninger
  Definition af forudsætninger og beregningsparametre – fx hastighedsmodeller ved stationer og kildedata for de forskellige fremtidige togtyper.
  Opstilling af en beregningsmetode for vibrationer i boliger langs strækningen
  Verifikation af beregningsmodel for vibrationer og måling af kildestyrker
  Undersøgelse af muligheder for vibrationsisolerende tiltag
  Udarbejdelse af et samlet notat med grundlag og forudsætninger
  Vibrationsberegninger for naboboliger langs strækningen

  Herudover har DELTA for Banedanmark medvirket til at specificere det udbud, der skal danne grundlag for støjisoleringsarbejder på naboboliger langs strækningen.

  Kunde: Banedanmark (samarbejde med Rambøll Danmark)

  This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!