Støjberegningsprogrammer

DELTA har udviklet og sælger følgende software-programmer:

Meteo kan på basis af geografiske koordinator, klokkeslæt, vindretning og temperatur afgøre, om lydudbredelsen på det aktuelle sted er gunstig at udføre støjmålinger efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984. Hermed kan man sikre sig, at kravet til den meteorologiske ramme er overholdt, inden man begiver sig for at måle støjimmissionen.

Exsound2000 er et program, der kan beregne 3D-lydudbredelse med Nord2000-metoden. Beregningen tager hensyn til afstande, terrænoverflade, topografi, skærme og vindretning. Resultatet angives i ét punkt i 1/3-oktavbåndene fra 25 Hz til 10.000 Hz.

ILYD er som Exsound2000 et program til at beregne lydudbredelsen fra en støjkilde til en modtager. Programmet har dog kun 2 forskellige terrænoverflader og regnes kun for medvindssituationen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!