Arbejdspladsstøj

DELTA måler og kortlægger støjen på arbejdspladsen – og anviser hvordan unødig støj undgås

Arbejdstilsynets regler for støj på arbejdspladsen sikrer et tåleligt arbejdsmiljø for medarbejderne.

Arbejdsgiveren stiller de nødvendige personlige værnemidler til rådighed, så høreskader og andre gener undgås.
Men der kan stadig være brug for at reducere støjniveauet, så komfort og kommunikation optimeres.

Hvis du oplever, at der er for meget støj på arbejdspladsen, kan DELTA hjælpe med at kortlægge støjen og udpege hvor der mest effektivt skal sættes ind for at reducere støjen.

DELTA har en lang tradition for at indrette arbejdslokaler, kontorer  og produktionslokaler med lydregulering og tilrettelæggelse af arbejdsprocesser, der er mest muligt støjsvage.

Vi har desuden stor erfaring i at støjdæmpe maskiner, som måske er medvirkende til et unødigt højt støjniveau på arbejdspladsen.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!