Byggematerialer

Styrk byggematerialers værdi gennem DELTA’s dokumentation af de lydmæssige egenskaber.

Bygningsakustiske laboratoriemålinger af byggematerialer og bygningsdele sikrer dokumentation for de lydmæssige egenskaber. De lydmæssige egenskaber omfatter fx luftlydisolation, trinlyddæmpning eller lydabsorption.

Resultater fra bygningsakustiske laboratoriemålinger benyttes som produktdokumentation, fx ved CE-mærkning af byggevarer i henhold til Byggevareforordningen og ved markedsføring af bygningsdele overfor projekterende og udførende parter i byggeriet.

Resultaterne bruges også som inddata til bygningsakustiske beregningsprogrammer. Endelig benyttes bygningsakustiske laboratoriemålinger i forbindelse med produktudvikling af byggematerialer eller til eftervisning af bygningsdeles egenskaber i forbindelse med projektering af konkrete byggeprojekter.

DELTA er akkrediteret af DANAK til udførelse af bygningsakustiske laboratoriemålinger og notificeret i henhold til Byggevareforordningen i relation til ydeevnetest for bestemte produktgrupper.

DELTA udfører laboratoriemålinger i bygningsakustiske målefaciliteter i Kongens Lyngby og Aarhus.

Laboratoriemålinger af luftlydisolation (reduktionstal) omfatter fx:

Vægge

Facader

Vinduer

Ruder

Døre

Etagedæk

Trafikstøjskærme

Laboratoriemålinger af lydisolation gennemføres i henhold til DS/EN ISO 10140-serien. Resultaterne vurderes i henhold til DS/EN ISO 717-1. Bygningsdelen anbringes i en prøveåbning mellem to lydhårde målerum.

DELTA tilbyder målinger i forskellige størrelser af prøveåbninger (op til ca. 10 m²).

Laboratoriemålinger af trinlyddæmpning omfatter fx:

Gulve

Gulvbelægninger, tæpper

Laboratoriemålinger af trinlyddæmpning gennemføres i henhold til DS/EN ISO 10140-serien. Resultaterne vurderes i henhold til DS/EN ISO 717-2.

Gulvet eller belægningen udlægges på laboratoriets 140 mm betondæk (standarddæk) monteret i en prøveåbning mellem to lydhårde målerum.

DELTA tilbyder målinger for forskellige størrelser af testemner (op til ca. 10 m²).

Laboratoriemålinger af lydabsorption omfatter fx:

Absorptionskoefficient for

– Akustiklofter

– Vægabsorbenter

– Tæpper

– Trafikstøjskærme

Absorptionsareal for

– Kontorskærme

– Stole

Laboratoriemålinger af lydabsorption gennemføres i henhold til DS/EN ISO 354. Resultaterne vurderes i henhold til DS/EN ISO 11654.

Ved måling af absorptionskoefficient monteres ca. 10 m² af det lydabsorberende materiale i laboratoriet, eventuelt i en træramme placeret på laboratoriets betongulv.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!