Lyd i bygninger

Det akustiske indeklima er en afgørende parameter for bygningers brugsværdi og komfort.

Ved alt nybyggeri og renovering bør der opstilles lydbestemmelser, der sikrer et tilfredsstillende akustisk indeklima for bygningernes brugere. For nye boliger, skoler og institutioner henviser Bygningsreglementet til konkrete kravværdier for lydisolation, rumakustik og støj fra tekniske installationer.

DELTA tilbyder rådgivning og målinger af lydforhold i alle typer af bygninger, fra mindre boligejendomme til store kulturbygninger.

Lyd og akustik bør tænkes ind fra starten af et byggeprojekt. Forbedring af de akustiske indeklimaforhold efter byggeriets færdiggørelse er som regel både omkostningskrævende og besværligt. DELTA kan tilbyde arkitekter, ingeniører og entreprenører vurdering og beregninger af lydmæssige egenskaber for bygninger, bygningsdele, konstruktioner og materialer.

Når et byggeri er færdiggjort, bør der udføres bygningsakustiske kontrolmålinger for at sikre, at byggeriet har opnået den ønskede akustiske kvalitet, herunder at Bygningsreglementets lydbestemmelser er opfyldt. Målinger tilbydes også i forbindelse med klager over lydforhold i eksisterende bygninger.

Transmission af lyd mellem boliger (nabostøj), undervisningsrum eller kontorer kan nedsætte bygningens brugsværdi væsentligt. Det er derfor vigtigt at sikre, at det ønskede kravniveau for lydisolationen er overholdt.

Kontrolmålinger af lydisolation omfatter luftlydisolation og trinlydniveau og udføres fremover efter DS/EN ISO 16283-serien, der efterfølger DS/EN ISO 140-serien for bygningsakustiske feltmålinger. Måling af luftlydisolation udføres med en højttaler som lydkilde, måling af trinlydniveau med en standardiseret bankemaskine.

Rumakustik eller lydregulering af rum i bygninger er af stor betydning for rummenes anvendelse. I nogle rum er det afgørende at finjustere rummet for at kunne høre og forstå musik eller tale, i andre at begrænse støjniveauet fra aktiviteter og råb.

DELTA udfører rumakustiske målinger, herunder målinger af efterklangstid i henhold til DS/EN ISO 3382-serien.

Støj fra installationer som ventilationsanlæg, varmepumper eller vandarmaturer påvirker oplevelsen af komfort i bygninger.

DELTA udfører målinger af støj fra alle typer af installationer i bygninger, fx efter standarden DS/EN ISO 10052, som benyttes ved kontrolmålinger i henhold til Bygningsreglementet.

Det akustiske indeklima bør indgå på lige fod med andre bygningsmæssige forhold ved planlægning og projektering af bygninger.

DELTA deltager gerne i en tidlig projektgennemgang med henblik på at forebygge akustisk fejlprojektering.

Den akustiske projektering udføres ofte på baggrund af foreliggende tegningsmateriale og beskrivelser. I projekteringen kan der indgå vores erfaringsbaserede vurdering af akustiske løsninger samt egentlige beregninger af lydisolation eller rumakustik, fx i henhold til DS/EN ISO 12354-serien. Beregninger udføres med bygnings- og rumakustisk software til simulering af lydforhold i bygninger.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!