News

DELTA skal kortlægge trafikstøjen i Glostrup Kommune i 2016/2017

stojkort_glostrupkommune

Kilde: Miljøstyrelsen

Ifølge EU’s støjdirektiv skal støjen i bynære områder kortlægges hvert femte år, og næste kortlægning skal indrapporteres til Miljøstyrelsen senest den 30. juni 2017.

Glostrup Kommune har i en tilbudsrunde valgt DELTA som deres rådgiver for den kommende kortlægning af  trafikstøjen i kommunen. I august vandt vi den tilsvarende opgave for Herlev Kommune.

DELTA Akustiks erfaringer fra tidligere EU-støjkortlægninger og fra nyere nationale kortlægninger af trafikstøj for bl.a. Københavns Universitet var afgørende, da DELTA blev valgt.

Trafikstøj har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. En række studier har de senere år vist sammenhænge mellem støj og blodpropper, diabetes og slagtilfælde. Det er vurderet, at vejstøj årligt er årsag til 200-500 for tidlige dødsfald om året, som følge af forhøjet blodtryk og hjertesygdom.

De myndigheder, der har kortlagt støjen, skal det efterfølgende år lave en støjhandlingsplan, hvor de beskriver, hvilke foranstaltninger de vil træffe imod støjen indenfor de næste 5 år.

Nyttige links:

Se støjbelastningen ved din bolig her: http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise

Om Støj-Danmarkskortet: http://mst.dk/borger/stoej/kortlaegning-af-stoej/stoej-danmarkskortet/

Mere info

For mere information kontakt Jens E. Laursen, seniorspecialist hos Akustik, DELTA  jel@delta.dk, tlf. 72 19 46 01

 

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!