News

DELTA skal kortlægge trafikstøjen i Herlev Kommune i 2016/2017

Stojkort_Herlev Kommune

Kilde: Miljøstyrelsen

Ifølge EU’s støjdirektiv skal støjen i bynære områder kortlægges hvert femte år, og næste kortlægning skal indrapporteres til Miljøstyrelsen senest den 30. juni 2017.

Herlev Kommune har i en tilbudsrunde valgt DELTA som deres rådgiver for den kommende kortlægning. DELTA skal beregne vejtrafikstøj efter Nord2000-beregningsmetoden for alle veje i Herlev Kommune.

DELTA Akustiks erfaringer fra tidligere EU-støjkortlægninger og nyere nationale kortlægninger af trafikstøj for bl.a. Københavns Universitet var afgørende, da DELTA blev valgt.

Formål med støjkortlægningen:

Trafikstøj har alvorlige helbredsmæssige konsekvenser, og det er derfor vigtigt at gøre en indsats for at reducere støjen og at forebygge nye støjproblemer. En række studier har de senere år vist sammenhænge mellem støj og blodpropper, diabetes og slagtilfælde.

De myndigheder, der har kortlagt støjen, skal efterfølgende lave en støjhandlingsplan, hvor de beskriver, hvilke foranstaltninger de vil træffe imod støjen indenfor de næste 5 år.

Følgende kommuner skal kortlægge trafikstøjen:

København, Aarhus, Aalborg, Odense, Frederiksberg, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk.

Nyttige links:

Læs mere om og se tidligere støjkortlægninger her:

mst.dk/borger/stoej/kortlaegning-af-stoej/stoej-danmarkskortet

miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise

Mere info

For mere information kontakt Jens E. Laursen, seniorspecialist hos Akustik, DELTA  jel@delta.dk, tlf. 72 19 46 01

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!