Auraliseringer for Vejdirektoratet

Lyt til auraliseringer af vejstøj i forskellige situationer. Hør for eksempel virkningen af en støjskærm, en støjreducerende asfaltbelægning og meget andet.

For at få det rigtige udbytte af auraliseringerne anbefaler vi, at du følger denne vejledning:

Når du skal hente og afspille lydfilerne bliver du dirigeret til en anden webside – SenseLabOnline, der er særligt velegnet til lydfiler. Desværre virker lydfilerne ikke i alle browsere. Det fungerer bedst, hvis du bruger Safari, Chrome eller en nyere udgave af Internet Explorer.

Lydstyrken på dit system (PC, Tablet eller Smartphone) indstilles ved at afspille en lille lydfil med tale. Lydfilen hentes ved at klikke på afspilleren nedenfor med teksten “Indstil lydstyrke”. Som det første indstiller du lydstyrken, så det lyder akkurat så højt, som en person, der taler med normal styrke i en meters afstand. Sammenlign eventuelt med en virkelig person i 1 meters afstand. Måske skal du prøve et par gange, før du fornemmer at have den rette lydstyrke.

For at høre auraliseringerne og opnå det fulde udbytte kan du altså benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Læs eventuelt om forudsætningerne. Du får oplysninger om de forskellige situationer (trafikforhold, hvilken vejtype osv.) i de grå faner sidst på denne side.
  2. Foretag en indstilling af lydstyrken på dit system. Gør det grundigt og evt. flere gange, så du opnår den rette lydstyrke på lydfilerne.
  3. Hør de forskellige auraliseringer ved at klikke på eksemplerne i de sorte bokse herunder. Når du har hentet lydfilerne i din browser kan du skifte mellem forskellige situationer, og eventuelle forskelle vil fremstå tydeligt og med den samme.

Bemærk: Denne side opdateres løbende med nye eksempler i takt med nye auraliseringer af vejstøj.

Du vælger eksempler ved at klikke på teksten i de sorte bokse nedenfor.

God fornøjelse

Indstil lydstyrken

Herunder er der auraliseringer der demonstrerer nogle betydende forhold for støjen og udbredelsen. Det er størrelser som vindretning og -styrke, afstanden og terrænets beskaffenhed, bevoksning (skov) langs vejen og vejbelægningens alder.

Der er udarbejdet auraliseringer for en tosporet motortrafikvej

Motortrafikvej_VD_970x200px

Vejen har en årsmiddeltrafik ÅDT på 15.000 køretøjer og gennemsnitshastigheden er 80-90 km/t. Auralisering er udført i henholdsvis 30 meters afstand og 100 meters afstand fra vejen ved en neutral vindsituation med mindre andet er angivet.

Der er auraliseringer for en almindelig asfaltbelægning (referencebelægning) og for en belægning med støjreducerende slidlag (SRS). Ydermere er der auraliseringer for en normal asfaltbelægning og en 4 meter høj støjskærm opsat langs vejkanten. Støjskærmen er forudsat 400 meter lang (200 meter på hver side af lyttepositioner)

Auraliseringerne er udarbejdet for DAG, AFTEN og NAT-perioden

I eksemplerne skal du forestille dig, at du står 30 meter eller 100 meter fra vejen. Højden svarer til 1,5 meter over terræn.

Der er udarbejdet auraliseringseksempler for en firesporet motorvej

Motorvej_VD_970x200px

Motorvejen har en årsmiddeltrafik ÅDT på 59.000 køretøjer, og den gennemsnitlige hastighed er ca. 110 km/t.

Auralisering er udført både i 30 meters afstand og i 100 meters afstand fra vejen ved en neutral vindsituation med mindre andet er angivet.

Der er auraliseringer for kørsel på en almindelig asfaltbelægning (referencebelægning) og for en belægning med støjreducerende slidlag (SRS).

Ydermere er der auraliseringer for en 4 meter høj og 400 m lang støjskærm placeret 4,5 m fra vejkanten (200 meter på hver side af lyttepositionen)

Auraliseringerne er udarbejdet for en gennemsnitlig DAG-, AFTEN- og NATperiode.

I eksemplerne skal du forestille dig, at du står 30 meter eller 100 meter fra vejen. Højden svarer til 1,5 meter over terræn.

skitse2

En auralisering gør det muligt at høre, hvordan planlagte udendørs lydkilder som fx veje, eller vindmøller vil komme til at lyde i forskellige landskaber – inden de er bygget.

Der er en vis analogi til begrebet visualisering, hvilket er meget benyttet ved VVM-analyser og i anden planlægning. For hvem vil bygge et nyt supersygehus eller en motorvej uden at kunne se det for sig, inden byggeriet sættes igang? Man vil gerne have et indtryk af, hvordan det nye byggeri eller anlæg kommer til at se ud, når det er bygget. Mere konkret betyder at visualisere: ”at skabe et billede af”; ”at omdanne til noget synligt”. Analogt hertil kan man definere auralisering som ”at skabe et lydbillede af”; ”at omdanne til noget hørbart”.

En auralisering er ikke helt det samme som en lyddemonstration. Man kan skelne mellem lyddemonstrationer og auraliseringer ved:

En lyddemonstration har til formål at demonstrere, hvordan noget lyder i almindelighed, eller hvordan noget lyder et helt specifikt sted. Lyddemonstrationer indeholder ofte mindre og måske kun principielle modifikationer af de originale lydoptagelser

En auralisering har til formål at skabe et realistisk lydindtryk af et kommende eller tænkt anlæg i en velspecificeret lytteposition. Auraliseringer indeholder ofte væsentlige og nøjagtige modifikationer af de originale lydoptagelser

Forskellen mellem en lyddemonstration og en auralisering er altså, at en auralisering indeholder et væsentlige og nøjagtige modifikation af en optaget lyd, hvilket gør, at kravene til nøjagtighed er meget høje, hvis auraliseringen skal have høj troværdighed.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!